Interní komunikace

Znáte dobře vám nejbližší cílovou skupinu?
Nezapomínáte komunikovat právě se zákazníky, se kterými je vaše společnost denně v kontaktu a kteří mohou značně ovlivnit pověst firmy i produktů, efektivitu práce a úspěchy?

Ano – mluvíme o pracovnících vaší firmy. Patří sem interní i externí zaměstnanci, pracovníci poboček i dealerů, zástupci pracující na živnostenský list, ale také akcionáři. Jsou asi druhou nejdůležitější, avšak často opomíjenou, skupinou.

Chcete-li začít jako firma komunikovat něco navenek (novinářům a široké veřejnosti mimo firmu), začněte tím, že budete přednostně a přesně informovat své zaměstnance. Vyplatí se to. Nevíte jak? Nabízíme řešení… 

  • audit interní komunikace
  • strategie - nastavení procesů a informačních kanálů
  • zpracování podkladů pro interní komunikaci
  • poradenství při tvorbě a provozu intranetu
  • průzkum efektivity interní komunikace a návrhy opatření

© 2021 MediaTrust Communications. Všechna práva vyhrazena.