Komunikační strategie

Každý chce mít nějakou image nebo pověst. To platí u jednotlivce stejně jako
u velké či malé společnosti. Image i pověst můžeme ovlivnit zejména tím, co děláme a jak se svým okolím komunikujeme.

Abychom nějaké změny dosáhli, nemůžeme komunikovat náhodně nebo dokonce nekomunikovat vůbec. Je třeba stanovit si jaké máme komunikační cíle. Podle toho pak určíme s kým budeme komunikovat, co budeme říkat, kdy a jak budeme komunikovat. Je dobré mít strategický plán, kterého se musíme držet a pravidelně zhodnocovat, zda se nám ho daří plnit.  

K tomu všemu nám právě slouží…

  • analýza komunikace společnosti
  • definice relevantních cílových skupin
  • core-message (definování cílů a hlavního sdělení)
  • doporučení vhodných nástrojů komunikace
  • harmonogram postupu
  • způsoby měření efektivity a dosažení cílů
  • operativní realizace strategie, konzultace, poradenství

© 2021 MediaTrust Communications. Všechna práva vyhrazena.