Media Relations

Nejvýznamnějším tvůrcem veřejného mínění jsou média = tisk, rozhlas, televize, internet. Proto jsou také zástupci médií tou hlavní cílovou skupinou, se kterou je třeba udržovat co nejlepší vztahy. Média jsou živa právě z informací. Ten nejlepší způsob, jak s nimi udržet dobré vztahy, je proto pravidelně komunikovat. Novináři bývají dobří pozorovatelé, takže se vyplatí být v komunikaci otevřený a upřímný. Právě oblast MEDIA RELATIONS řeší jak vztahy s novináři navázat, prohlubovat, a také kdy, jak a co jim sdělovat.

  • tiskové konference
  • neformální setkání s novináři
  • press tripy
  • tiskové zprávy
  • redakční práce (PR články, rozhovory aj.)
  • monitoringy médií a analýzy
  • mediální tréninky

© 2021 MediaTrust Communications. Všechna práva vyhrazena.