Produktová komunikace

Veškerá činnost firmy, jejího managementu i zaměstnanců většinou směřuje k jednomu cíli = aby se produkty a služby odlišily od konkurence a co nejlépe se prodávaly. Je ať chceme nebo nechceme, je přirozené, že nejen společnost, ale také její produkty mají určitou image a pověst. A tu můžeme výrazně ovlivnit nebo ji dokonce od začátku budovat. Stačí zaměřit se na:

  • poradenství a strategie oslovení cílových skupin
  • komunikaci orientovanou na segmenty trhu
  • PR podporu uvedení produktů na trh, případně relaunch stávajících produktů
  • PR produktové kampaně

© 2021 MediaTrust Communications. Všechna práva vyhrazena.