Služby

Agentura MediaTrust Communications nabízí řadu služeb z oblasti marketingu a Public Relations. Využíváme moderní techniku a nástroje, hledáme nové formy komunikace, aplikujeme kreativní nápady, a to vše na podporu dobré image a budování pověsti našich klientů.

Ne každý klient si je zcela jist, co přesně potřebuje a jakou službu má u agentury pro svou firmu vybrat. Zkuste využít například naší nápovědy, která vám pomůže hledat řešení na vaše starosti.

Vaše starosti, naše řešení

Komunikační strategie

Komunikační strategie

Každý chce mít dobrou image nebo pověst. To platí jak u jednotlivce, tak u velké i malé společnosti. Image a pověst můžeme ovlivnit zejména tím, co děláme a jak se svým okolím komunikujeme.

Media Relations

Media Relations

Nejvýznamnějším tvůrcem veřejného mínění jsou média = tisk, rozhlas, televize, internet. Proto jsou také zástupci médií tou hlavní cílovou skupinou, se kterou by měla firma udržovat co nejlepší vztahy.

Produktová komunikace

Produktová komunikace

Veškerá činnost firmy, jejího managementu i zaměstnanců většinou směřuje k jednomu cíli = aby se produkty a služby odlišily od konkurence a co nejlépe se prodávaly. Je ať chceme nebo nechceme, je přirozené, že nejen společnost, ale také její produkty mají určitou image a pověst.

Tištěné publikace/web

Tištěné publikace/web

Základním kamenem komunikace jsou nosiče informací. Dnes už informace nepíšeme na svitky papiru ani na hliněné destičky, protože máme modernější a efektivnější nástroje, jako třeba tištěné publikace a také internetové prezentace.

Interní komunikace

Interní komunikace

Znáte dobře vám nejbližší cílovou skupinu? Nezapomínáte komunikovat právě se zákazníky, se kterými je vaše společnost denně v kontaktu a kteří mohou značně ovlivnit pověst firmy i produktů, efektivitu práce a úspěchy?

Inzerce

Inzerce

Chcete svoje prostředky efektivně investovat do inzerce v tištěných i elektronických médiích nebo dokonce do outdoorové reklamy? Žádný problém!

Krizová komunikace

Krizová komunikace

Informace se v mediálním prostředí šíří rychlostí větru a někdy se ten vítr dokáže proměnit v pěknou bouři. Občas se může zdát, že je to jen bouře ve sklenici vody, ale v krizové situaci a pod tlakem se člověk snadno dopustí komunikační chyby.

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem

V zahraničí je běžnou součástí chodu každé střední či velké společnosti. Firmy na sebe dobrovolně berou závazek pomáhat ve svém okolí těm, kteří to potřebují.

Public Affairs

Public Affairs

V řadě oblastí podnikání je nezbytné komunikovat se zástupci politických stran, vládních a nevládních organizací či organizací samosprávy. Jsme připraveni vám pomoci prostřednictvím služeb - PUBLIC AFFAIRS.

Event management

Event management

Jste dynamickou společností, která se chce setkávat se svými zaměstnanci, zákazníky, novináři či obchodními partnery one-to-one při méně formálních příležitostech?

Audiovizuální produkce

Audiovizuální produkce

Považujete se za náročného klienta? Máte zájem o něco speciálního? Máme bohaté zkušenosti také v řadě audiovizuálních projektů...

© 2021 MediaTrust Communications. Všechna práva vyhrazena.