Společenská odpovědnost firem

Slyšeli jste již o „společenské odpovědnosti firem“, tzv. Corporate Social Responsibility?

V zahraničí je běžnou součástí chodu každé střední či velké společnosti. Firmy na sebe dobrovolně berou závazek pomáhat ve svém okolí těm, kteří to potřebují. Uvědomují si, že stát není schopen pomoci všem sociálně, zdravotně či kulturně znevýhodněným, a tak se sami snaží aktivně pomáhat. Také u nás se začlenění programů CSR do firemní strategie stává běžnou praxí. Takže pokud i vy cítíte, že jste schopni a ochotni podpořit svou pověst takovým programem, jsme připraveni vám pomoci. Jak s jeho organizací, tak i následnou medializací.

  • monitoring aktivit konkurence a segmentu trhu
  • konzultace sponzoringových projektů, cross-selling
  • návrh programů a strategie komunikace v souladu s charakterem společnosti
  • koordinace realizace projektů a řízení komunikace o programu
  • monitoring efektů a následná doporučení

© 2021 MediaTrust Communications. Všechna práva vyhrazena.