Tištěné publikace/web

Základním kamenem komunikace jsou nosiče informací. Dnes už informace nepíšeme na svitky papiru ani na hliněné destičky, protože máme modernější a efektivnější nástroje, jako třeba tištěné publikace a také internetové prezentace. Jsou to nosiče, které mohou obsažně, přesně a především pravidelně čtenáře informovat o produktech a aktivitách společnosti. U tohoto typu informací nehrozí, že by je někdo zkreslil třeba redakční úpravou, takže je jen a pouze na nás, jaký jim dáme obsah.

Tištěné publikace

  • zákaznické časopisy (B2B, B2C)
  • interní zpravodaje
  • informační bulletiny (tzv. noviny v novinách)
  • letáky, brožury
  • projevy

(dílčí služby i realizace na klíč = grafika a DTP, texty, zajištění tisku)

Internet

  • elektronické zpravodaje (e-lettery)
  • newslettery (pro zaměstnance i zákazníky)
  • webové prezentace (externí)
  • audit webových stránek, správa webu
  • intranet

(audit stávajících, návrh struktury, zajištění obsahu i programové a grafické řešení)

© 2021 MediaTrust Communications. Všechna práva vyhrazena.